Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Kies een categorie en vind je antwoord!

Veiligheid

 1. De batterij in mijn tas wordt warm, is dit normaal?
  Nee, batterijen horen niet warm te worden als je ze niet gebruikt. Neem geen losse batterijen mee in je broekzak of tas. Door contact met metalen voorwerpen is er kans op kortsluiting, lekken of scheuren van een batterij. Daarnaast kan het zelfs lichamelijk letsel veroorzaken.
 2. Kan het kwaad als mijn kind met batterijen speelt?
  Ja, batterijen zijn uitsluitend bedoeld om apparaten van stroom te voorzien. Batterijen zijn gangbaar, maar leveren draagbare energie door middel van krachtige chemische reacties. Batterijen mogen dan ook nooit als speelgoed behandeld worden, dit geldt ook voor het ontmantelen of misbruiken van batterijen.

  De chemische stoffen in de meeste batterijen zijn niet schadelijk bij huidcontact. Mocht het toch voorkomen dat de chemische stoffen in contact komen met de ogen of ingeslikt worden, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.
 3. Er is een batterij nat geworden en nu ligt er een witte, poederige stof op. Wat nu?
  Als de batterij nat is of bedekt met een witte, poederige stof mag je de batterij niet meer aanraken dan strikt noodzakelijk om hem correct te verwijderen en weg te doen. Dit doe je door de batterij in een plastic zakje te stoppen en naar een inleverpunt te brengen.

  Blootgestelde lichaamsdelen en kleding dien je zo snel mogelijk met water en zeep. Is er contact met de ogen geweest? Spoel de ogen acuut gedurende 15 minuten met stromend water en raadpleeg een arts.
 4. Kan het kwaad om een batterij uit elkaar te halen?
  Ja, ontmantel nooit een batterij! Zodra je een batterij openmaakt komen er componenten bloot te liggen die letsel, brand of schade kunnen veroorzaken.
 5. Moet ik het batterijvak van mijn apparaat reinigen?
  Dat is wel aan te raden. Voor optimale prestaties is het van belang de contactvlakken van de batterijen en het batterijvak te reinigen als je de batterijen vervangt. Dit doe je met een schone doek of gum.
 6. Bevatten GP batterijen kwik?
  Nee, al onze batterijen zijn kwikvrij. In de GP alkaline batterijen zitten metalen als zink, stasal en magnaan. Daardoor vormen ze geen risico voor de gezondheid en het milieu mits ze op de goede manier worden gebruikt en verwijderd.